KVKK Rıza Onay Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca SATICI, taraflar arasında kurulan hukuki ilişki kapsamında satış işlemi, müşteri memnuniyeti, satış sonrası  hizmetleri tanıtım, pazarlama ve yasal mevzuat uyarınca ifa etmekle yükümlü olduğu hususlar uyarınca ALICININ 6698 sayılı kanun kapsamında tanımlanan kişisel verilerini işleyebilir ve yurtiçi veya yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilir. ALICI, bu hususta SATICIYA açık bir şekilde rıza verdiğini, “www.vizetek.com.tr”  internet sitesinde yer alan “Gizlilik ve Güvenlik” metnini okuduğunu ve bu kapsamda SATICININ 6698 sayılı kanundan doğan aydınlatma yükümlülüğünü ifa ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.