Açıklama Özellikler Yorumlar (0)

Ulusların kalkınması ve sosyal adaletin sağlanması bireylerin entelektüel gelişimleri ile doğru orantılıdır. Bireylerin kişisel gelişimlerini desteklemenin ve yaşamlarında başarılı olmalarına yardım etmenin yollarından biri ise onların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini anlamalarını ve kullanmalarını sağlamak olabilir. Bu nedenle eğitim sistemlerinde 21. yüzyılın ihtiyaç duyduğu bireylerin yetiştirilmesi için disiplinler arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların en günceli ve uygulanabilirliği geniş ölçüde kabul edilenlerinden biri de STEM eğitimidir.

STEM eğitimi; fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının bilgi ve becerilerinin gerçek sorun durumlarının çözümünde nasıl kullanılabileceğini öğrencilere öğretmeyi hedefleyen pedagojik bir yaklaşımdır. Bununla birlikte sözü edilen bütünleştirmenin nasıl yapılacağına ilişkin farklı teorik çerçeveler bulunmaktadır. STEM Eğitimi: Perspektif, Süreç ve Uygulamalar kitabı ise STEM entegrasyonunun kendini oluşturan disiplinler arasında, çeşitli eğitim kademelerinde, farklı öğrenme ortamlarında ve farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilerle nasıl yapılacağını pragmatist bir bakış açısıyla ele almıştır. Yine kitapta STEM eğitiminin sürdürülebilirlik bilinci, girişimcilik ve kariyer oluşturma becerileriyle ilişkisi irdelenmiştir. Okuyucuların “nasıl bütünleştirebilirim?” sorusuna yanıt vermek üzere bölüm yazarları kendi uygulama süreçlerinden elde ettiği örnekleri ve deneyimleri paylaşmışlardır. Böylece STEM öğretmenlerinin uygulama yeterliklerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Kitabın okuyuculara faydalı olması dileğiyle….

Kitap Bilgileri
Baskı Sayısı 1
Basım Tarihi Ağustos, 2023
Baskı Yeri Ankara
Ebat 16x24
ISBN 978-625-99269-4-0
Sayfa Sayısı 374

Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.