Açıklama Özellikler Yorumlar (0)

Teknolojide sağladığımız ilerlemenin de etkisiyle özellikle beyin ve sinir ağları üzerinde gerçekleştirilen gözlemler öğrenme üzerine yüzyıldan fazla bir zamandır geliştirilen açıklamaların radikal bir değişim göstermesine ortam hazırlamıştır. Bu ortam öğrenmeyi açıklayan özellikle davranışçı ve bilişsel kuramlar temelinde gelişme olanağı bulmuş olsa da son yıllarda nörolojik süreçlerin yeni geliştirilen kuramları önemli oranda şekillendirdiği bir gerçektir. Başlangıçta davranışçı yaklaşım ile psikolojide ağırlıklı çalışma konuları arasında kendisine yer bulan öğrenme kavramı son yıllarda nörobilişsel uygulamaların etkisiyle yeni yaklaşımlar ile açıklanmaya başlanmıştır.

Bu bağlamda elinizdeki bu kitapta ilk olarak öğrenmenin doğası ve öğrenme ile ilgili temel kavramlar ele alınmış ve sonrasında davranışçı öğrenme kuramları, sosyal bilişsel öğrenme kuramı, gestalt yaklaşımı, bilgiyi işleme kuramı, beyin temelli öğrenme, yapılandırmacı öğrenme şeklinde çeşitli kuram ve yaklaşımlara göre öğrenmenin nasıl meydana geldiği, bu süreçte hangi etmenlerin rol oynadığı açıklanmıştır. Ayrıca öğrenme süreçlerine doğrudan etkilerinin yadsınamaz olması nedeniyle motivasyon ve bireysel farklılıklar, çoklu zekâ kuramı, öğrenme stilleri konuları ve bunlara ek olarak öğrenme güçlüğü konusu bu kitapta yer almıştır.

Bununla birlikte bilim ve teknolojide sağlanan tüm ilerlemelere bağlı olarak teknoloji destekli sınıf ve öğrenme faaliyetleri giderek yaygınlaşan bir nitelik taşısa da otantik öğrenme gibi süreçlerle eskiye dönüş niteliğinde uygulamalarında son zamanlarda popüler hal aldığı bir gerçektir. Elinizdeki kitapta öğrenme de güncel kavramlar başlığı altında bu konuların ele alındığı bir bölüm göreceksiniz.

Öğrenmeyle ilgili olarak ortaya çıkan ve günümüz yaşam süreçlerinin doğal bir sonucu olan başka bir kavram ise yaşam boyu öğrenmedir. İnsan öğrenmesinin belli bir dönem ile sınırlandırılamayacağı ve bütün bir yaşam boyunca sürmesi gerektiği yönünde ki anlayışlarda giderek daha fazla kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır.

Dolayısıyla klasik yaklaşımların aksine günümüz yaşam süreçlerinin doğal bir sonucu olarak öğrenmeyi açıklayan yeni yaklaşımlarda popülerlik kazanmaktadır. Elinizdeki bu kitap ile psikolojinin temel dağarcığını oluşturan klasik yaklaşımların yanında güncel yaklaşımlarda sentezlenerek sunulmuştur. Okuyucunun hem klasik hem de güncel yaklaşımları bir arada sunan bu çalışma ile öğrenme kavramı ve sürecine ilişkin temel ve yeni bir bakış açısı geliştirmesi beklenmektedir. 

          Editörler

Doç. Dr. İsmail SEÇER - Öğr. Gör. Sümeyye ULAŞ

Kitap Bilgileri
Baskı Sayısı 2. Baskı
Basım Tarihi Şubat, 2020
Baskı Yeri Ankara
Ebat 16x27
ISBN 978-605-7523-22-8
Sayfa Sayısı 480

Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.