Açıklama Özellikler Yorumlar (0)

 

Öğrenme - Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları kitabı öğrenme-öğretme kuramları alanındaki temel kuramları konu alan kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. 28 kuramdan oluşan kitap 23 farklı üniversiteden alanında uzman 33 yazar tarafından titizlikle kaleme alınmıştır. Klasik kuramlardan başlayarak öğrenme-öğretme kuramlarının gelişimini ele alan bu kitap günümüzde popüler olan güncel kuramları da zenginleştirerek sunması yönünden oldukça önemlidir. Bu noktada kitap toplam 8 ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerin her biri kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. Bu kapsamda kitabın içeriği aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

1. BÖLÜM : Temel kavramlar, öğrenme ve öğretmeyi etkileyen faktörler
2. BÖLÜM : Öğrenme Kuramları
Davranışçı Öğrenme Kuramları “Klasik koşullanma, Bağlaşımcılık kuramı/
Bağ kuramı (Thorndike ve Skinner) ve Bitişiklik kuramları (Watson ve Guthrie)”
Bilişsel Ağırlıklı Davranışçı Öğrenme Kuramları “Sosyal bilişsel öğrenme
kuramı ve İşaret – Gestalt (Beklenti) öğrenme (Tolman) kuramı”
Bilişsel Öğrenme Kuramları “Gestalt kuramı ve Bilgiyi işleme kuramı”
Nörofizyolojik öğrenme kuramı-Beyin temelli öğrenme kuramı
İnsancıl kuramlar (Maslow ve Rogers)
3. BÖLÜM : Öğretme Kuramları
Açıklayıcı Öğretim Kuramları “Ausubel’in anlam oluşturma ve Açıklayıcı
öğretim kuramı (Anlamlı öğrenme), Gagne’nin öğretim durumları modeli,
Glasser’in Temel Öğretim Modeli, Carroll’un okulda öğrenme modeli,
Bloom’un tam öğrenme modeli, Slavin’in etkili öğretim modeli”
Kuralcı Öğretim Kuramları “Bireyselleştirilmiş öğretim modeli (Keller Planı)-
Güdüsel tasarım kuramı, Programlı öğretim ve Bilgisayar destekli öğretim”
4. BÖLÜM : Öğrenme stratejileri
5. BÖLÜM : Öğretim stratejileri
6. BÖLÜM : Öğrenme stilleri ve stil odaklı öğretim
7. BÖLÜM : Öğrenme-öğretmede yeni yönelimler (Bilişsel yük kuramı, Çoklu zeka kuramı, Güdüsel tasarım modeli, Yapılandırmacılık kuramı ve Zihinsel alışkanlıklara göre öğrenme-öğretme yaklaşımı)
8. BÖLÜM : Teknoloji ve öğrenme-öğretme kuramları
şeklinde ayrılmaktadır.

Kitap Bilgileri
Baskı Sayısı 2. Baskı
Basım Tarihi Haziran, 2020
Baskı Yeri Ankara
Ebat 16x24
ISBN 978-605-7523-29-7
Sayfa Sayısı 1008

Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.