Açıklama Özellikler Yorumlar (0)

Çocukların okulda edindiği bilgi, beceri, değer, tutum ve davranışlar gerçek yaşamda karşılığını buldukça önemli ve değerlidir. Etkili öğrenme çocukların günlük yaşamda karşılaştığı sorunlara aradığı çözümleri, okulda öğrenmeleriyle gerçekleşir. Başka bir ifadeyle okulda öğrenilenlerin gerçek yaşamdaki olay ve durumlarla örtüşmesi, öğrenmenin kalıcılığını ve uygulanabilirliğini sağlar. İlkokulun önemli derslerinden olan Hayat bilgisi dersi, çocuğun topluma uyumunu kolaylaştıran ve konusunu günlük olaylardan alan bir yaşam dersidir. Bu ders öğrencilerin toplumun parçası olmalarını, günlük yaşamlarını sürdürecekleri temel bilgi, beceri ve değerleri edinmelerini, hem yakın çevrelerini hem de dünyayı anlamlandırmalarını, doğal yaşama yönelik farkındalık geliştirmelerini amaçlamaktadır. Dolayısıyla Hayat Bilgisi doğası gereği ilkokuldaki diğer derslerden farklı bir öneme sahiptir.

Güncel Yaklaşımlara Dayalı Etkinlik Örnekleriyle Hayat Bilgisi Öğretimi kitabında, sınıf öğretmenlerinin zengin öğrenme ortamları oluşturmada gereksinim duydukları farklı yaklaşımlara dayalı etkinlik örnekleri sunulmaktadır. Kitap 12 bölümden oluşmuş, her bölümde farklı öğrenme teknik/yaklaşımlarını temel alan kuramsal bilgiler ile Hayat Bilgisi dersine yönelik etkinlik örnekleri sunulmuştur. Kitabın sınıf öğretmenlerine, sınıf öğretmeni adaylarına ve Hayat Bilgisi öğretimi çalışan öğretim elemanlarına yararlı olacağı düşünülmektedir.

Kitap Bilgileri
Baskı Sayısı 1. Baskı
Basım Tarihi Eylül, 2021
Baskı Yeri Ankara
Ebat 16x24
ISBN 978-625-8499-02-5
Sayfa Sayısı 314

Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.