Açıklama Özellikler Yorumlar (0)

Eğitim programları, eğitimin kalbini oluşturmaktadır. Geliştirilen eğitim programının “eğitimde program geliştirme ve değerlendirme” süreç ve işleyişine uygun olması gerekmektedir. “Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme”, geliştirilen eğitim programlarının kılavuzu konumunda yer almaktadır. Bu durum aynı zamanda bu eserin yazılmasındaki genel amacı da oluşturmaktadır.

Alanında uzman farklı yazarlar tarafından ele alınan bu eser on dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde eğitim programının temel kavramları ele alınmıştır. Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temellerine yer verilen ikinci bölümden sonra eğitimde program geliştirmenin felsefi temellerine değinilmiştir. Eserin dördüncü bölümünde eğitimde program geliştirme yaklaşımları üzerinde durulurken beşinci bölümde eğitim programı tasarım yaklaşımları açıklanmıştır. Eğitimde program geliştirme modelleri bölümü olan altıncı bölümde en yaygın kullanılan program geliştirme modellerine yer verilirken yedinci bölümde eğitimde program geliştirmenin planlanması ve ihtiyaç belirleme üzerinde durulmuştur. Eserin sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve on birinci bölümlerinde eğitim programının temel ögeleri olan hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumlarına sırayla yer verilmiştir. Eserin on ikinci bölümünde eğitimde program değerlendirmede kullanılan ölçütler, yöntemler ve envanterler açıklandıktan sonra takip eden bölümde eğitimde program değerlendirmede yaygın kullanılan yaklaşımlar ve modeller ele alınmıştır. Son bölümde ise program geliştirmeyi etkileyen güncel yönelimler arasında yer alan üstbiliş ve düşünme becerilerine değinilmiştir.

Bu eserin “eğitimde program geliştirme ve değerlendirme” sürecine, lisans ve lisansüstü öğretim düzeyinde yer alan “Eğitimde Program Geliştirme”, “Eğitimde Program Değerlendirme” derslerine, eğitimin paydaşlarına ve öğretmen yetiştirme alanına katkı sağlaması umulmaktadır.

Kitap Bilgileri
Baskı Sayısı 1. Baskı
Basım Tarihi Eylül, 2021
Baskı Yeri Ankara
Ebat 16x24
ISBN 978-625-8499-03-2
Sayfa Sayısı 648

Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir.